LogistiekVisieLogo8cmbr.jpg

Welkom bij LogistiekVisie

Specialist voor 'interne logistiek' vraagstukken

LogistiekVisie

LogistiekVisieLogo8cmbr.jpg

De diensten van LogistiekVisie

LogistiekVisie houdt zich bezig met alles rond om de interne logistiek.
 
Van het schrijven van logistieke beleidsplannen (masterplan) tot het adviseren van de logistieke leiding bij de aansturing op de werkvloer.
 
Centrale thema's in onze logistieke projecten zijn:
 
 • logistieke visie op uw bedrijfsprocessen
 • bij het beoordelen van bestaande logistieke plannen analyseren waarom de veranderingen niet effectief worden of niet brengen wat er van wordt verwacht; 
 • medewerkers betrekken bij die processen
 • goederenstroomanalyses
 • correcte voorraadadministratiebeheer
 • bewustwordingsprocessen rond veiligwerken
 • ontwikkelen van een bedrijfsverkeersplan
 • ontwikkelen van Toolbox documenten
 • opslaan en omgaan met logistiekmaterieel (waarbij zowel veilig werken met intern transport materieel als een goed beheer aanbod komen. Bovendien kunnen wij u bijstaan met het scherp inkopen (ook rental concepten!) van intern transport en schoonmaak materieel)
3 kernpijlers:
 
Samengevat omvat het dienstenprogramma van LogistiekVise drie kernpijlers:
 
 • Advisering
 • Begeleiding
 • Communicatie

LogistiekVisie werkt voor bedrijven met een interne logistieke goederenstroom. Van logistieke ondernemingen, kleinere productiebedrijven tot diverse sites van een groot chemisch concern.

AdvertentieGroot.jpg

 Klik op de advertentie om deze te lezen
Logistiek beleid & advisering

Een goed logistiek beleidsplan omvat niet alleen zaken zoals een beschrijving van de huidige stand van zaken, toekomstige markt- en organisatieontwikkelingen die van invloed zijn op de logistieke processen binnen de organisatie en daarbij behorende functiebeschrijvingen en verantwoordelijkheden.
 
Andere zaken die in een beleidsplan horen te staan zijn continue aanscherpingen van de veiligheidsdoelstellingen, hoe om te gaan met de verschillende verkeersstromen (voetgangers, intern transportverkeer, extern auto/bestel/vrachtverkeer) op het bedrijfsterrein, handhaving van de orde en netheidheid om voorraadderving, onvindbaarheid en bedrijfsongevallen te voorkomen.
 
Begeleiding Logistiek Management
 
Logistieke plannen op papier zijn mooi, maar zullen weinig veranderingen teweeg brengen als niet zowel de aansturende leidinggevende(n) als de uitvoerende medewerkers zich aan het beleid committeren. Het introduceren, verder bespreken en de uitvoering er van vragen om een gedegen aanpak. LogistiekVisie kan uw onderneming hierin ondersteunen met praktijkgerichte adviezen.
 
Veiliger werken & beperken schadekosten
 
Veilig werken hoort in ieder magazijn 'thema nr 1' te zijn. Het verhaal dat veilig werken tijd kost, kan het beste benoemd worden als 'sprookje nummer 33'. Sterker nog waar veilig gewerkt wordt, materialen correct geborgen zijn alvorens ze in opslag gaan, de rijbanen obstakelvrij zijn, pallets binnen de lijnen staan, wordt juist sneller gewerkt.
 
Een ander thema dat bij héél veel bedrijven om aandacht schreeuwt is het beheer van het intern transport Koptijdvoor.jpgmaterieel en dan met name het beperken van de schadekosten. Dat betekent ook het aanspreken van de medewerkers die met dit materieel werken. Zolang er heftrucks rondrijden met een nagenoeg kale achterkant is op dat gebied nog heel veel geld te halen. Eén ding kunnen wij u verzekeren: die verf die er ooit op zat is niet met vakantie gegaan, maar is er af gereden door ergens tegen aan te rijden (en door te duwen). Het is aan u of u zo wilt blijven doormodderen en blijft wachten tot het moment dat het niet om een muur, stelling of deur gaat maar om een medewerker...
 
Werkinstructiebladen & logistieke publicaties

Om medewerkers bij de bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen te betrekken en de samenhang in de groep te vergroten is het verstandig om naast een wekelijks werkoverleg minimaal 6x per jaar een diepgaander teamoverleg te houden (die ook wel Toolbox meetings worden genoemd). In zo'n Toolbox meeting wordt telkens een bepaald  bedrijfsthema behandeld. Ter ondersteuning hiervan gebruiken veel bedrijven een werkinstructieblad waarbij de benodigde gedragsveranderingen of stappen ter bewustwording beschreven zijn. Hierbij kan LogistiekVisie u de nodige ondersteuning bieden.
 
 
LogistiekFlyers900.jpg
 
PubliciteitVisie ontwikkelt voor klanten tevens case brochures, beursflyers, folders, beursposters e.d. waarbij wij door onze logistieke kennis goed de inhoudelijke kant kunnen belichten.